1

90. sednica Veća opštine Lajkovac priprema za skupštinu

Veće opštine Lajkovac razmatralo je 15 tačaka dnevnog reda na 90. sednici, koja je predstavljala i pripremu za predstojeću sednicu Skupštine opštine Lajkovac planiranu tokom naredne nedelje. Među najznačajnijim tačkama je razmatranje izveštaja o realizaciji budžetskih sredstava u okviru Programa Fonda za zaštitu životne sredine i Poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Većina od 15 tačaka koje su razmatrane na devedesetoj sednici Veća opštine Lajkovac usvojeno je u okviru priprema naredne sednice Skupštine opštine Lajkovac. Najvažniji su izveštaji o realizaciji sredstava u okviru programa Fonda za zaštitu životne sredine i Poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, koji se prema zakonu moraju usvojiti do kraja marta.

Kako je Živković najavio već prvim rebalansom budžeta tokom juna ove godine planirane su izmene kada je reč o raspodeli sredstava namenjenih za poljoprivredu, a budžet će biti uvećan za više od 2 miliona dinara.

Andrija Živković, predsednik opštine Lajkovac

Veće je donelo i niz odluka, između ostalih razmatran je i zahtev Republičkog fonda za zadravstveno osiguranje kojim se daje saglasnost da u narednom periodu ovaj fond za svoje kancelarije koristi prostor u Domu zdravlja Lajkovac. Odbornicima su na usvajanje prosleđeni i predlozi o izdvajanju budžetskih sredstava za javno informisanje i izgradnju i obnovu verskih objekata.

Odluka veća vezana je i za nastavak parternog uređenja objekta zatvorenog bazena, a Živković je najavio da će bazen biti stavljen u funkciju već tokom avgusta.

Veće je usvojilo i odluku vezanu za izveštaj o realizaciji programa rada Turističke organizacije Lajkovac, odobren je i novi godišnji program Karate klubu “Železničar“, a novine su i formiranje Komisije koja će razmatrati sve zahteve vezane za ujede pasa lutalica.